Tuyển dụng

Để trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu mà công ty hướng tới suốt thời gian qua. ÀCo tập trung xây dựng một môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng làm việc và đóng góp vào sự phát triển của hệ thống và của mỗi cá nhân. Từ lãnh đạo của hệ thống đến toàn thể nhân viên cam kết cùng xây dựng Bến Thành ÀCo trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất.

Vị trí tuyển dụng

Giám sát bán hàng - Khối ÀCO Homes

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Giám sát bán hàng - Khối ÀCO Homes

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Chuyên viên phụ trách Nhân sự

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Cửa hàng Trưởng - Gout de Cafe

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Chuyên viên Dịch vụ chăm sóc khách hàng

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Chuyên Viên Content Marketing - Khối ÀCO Homes

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Cộng tác viên Telesale - Khối ÀCO Homes

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Nhân viên lễ tân - Khối ÀCO Homes

 • placeTP Hồ Chí Minh
 • event_available

attach_moneyThoả thuận

Xem tất cả expand_more