Bất động sản Thuê

The Sun Avenue SAV8-05.12 456
The Sun Avenue

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Newton Residence NTR-04.02 389
Newton Residence

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Newton Residence NTR-04.01 355
Newton Residence

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Sunrise Cityview SC-B03.26 342
Sunrise Cityview

9,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

108,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A27.01 295
Saigon Royal

16,0 Triệu đ/tháng

 • 2 PN

 • 50 m2

192,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A22.01 340
Saigon Royal

16,0 Triệu đ/tháng

 • 2 PN

 • 50 m2

192,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A07.34 646
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A05.06 700
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A03.02 670
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 Triệu đ/năm

Saigon Royal SGR-A03.01 1244
Saigon Royal

13,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 40 m2

156,0 đ/năm

The Tresor TS1 02.16 641
The Tresor

10,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 30 m2

120,0 Triệu đ/năm

The Tresor TS1 02.14 221
The Tresor

10,0 Triệu đ/tháng

 • 1 PN

 • 30 m2

120,0 Triệu đ/năm